Isikukaitse teenus

Isikukaitse on Personal Protection Service OÜ (edaspidi PPS) poolt meetmete planeerimine ja rakendamine lähtuvalt ohuhinnangust eesmärgiga ennetada ja tõrjuda ohtu, mis on suunatud kaitstava isiku elu, tervise või kehalise puutumatuse vastu. Isikukaitse teostamise viisid on ihukaitse, mobiilkaitse ja komplekskaitse.

Ihukaitse on kaitstava isiku vahetu kaitsmine ühe või mitme turvatöötaja poolt. Ihukaitsja ülesanne on takistada ja ära hoida ründeid, mis on suunatud kaitstava isiku elu, tervise, au, väärikuse, tahte- ja tegutsemis- vabaduse vastu.

Mobiilkaitse on kaitstava isiku ohutuse tagamine transpordivahendiga liikudes.

Komplekskaitse on ihukaitse ja mobiilkaitse kombineeritud rakendamine. Isikukaitse teostamise viiside ja rakendatavate meetmete planeerimisel lähtutakse kaitstava isiku ohustatuse kategooriast, mille määrab PPS kaasates analüüsimisse kaitstavat isikut.

 


Autojuhi teenus


Autojuhi teenus
on PPS poolt planeeritud ohutu marsruudi planeerimine ja ohutu sõidu teostamine kogenud autojuhi poolt.  PPS autod vastavad kõigile
kaasaegsetele ohutus- ja mugavusnõuetele. Koostöös oma partneritega leiame lahendused ka kõige nõudlikemale kliendile. Meie poolt pakutavad sõidukid on peamiselt BMW 7 seeria, Audi A8 ja MB S-klass (sh MB Maybach) luksus sõidukid, kui ka erinevad maasturid.
Juhi teenust on võimalik saada ilma sõidukita. Soovi korral kliendi sõidukiga

 

Turvakonsultatsioon (turvaaudit)

Turvakonsultatsioon on valveobjekti omadustest või eripärast tuleneva ohu selgitamine ja selle ärahoidmiseks või vähendamiseks kirjalike soovituste andmine. Soovitused vormistatakse turvaplaanina.